T-Center

Vi är det personliga företaget med stora öron.
Genom personlig service, vårt stora utbud och en flexibel process leder vi dig från problem till portlösning.
Kombinationen vår kunskap – dina önskemål skapar enastående resultat.

Utan att ta fasta på ett varumärke eller vara isolerad kring en produkttyp levererar vi kvalitativa produkter, vidare enkla till komplexa lösningar.

 

  • Servicegrad 100%
  • Flexibilitet 73%
  • Tekniskt kunnande 100%
  • Kundnöjdhet 97%

ID06

Legitimationsplikt och närvaroredovisning som ska ske på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att öka tryggheten på arbetsplatserna och minska den ekonomiska brottsligheten.

SSG

Erfarenhetsutbyte, informationsutbyte, rådgivning och kompetensutveckling.
SSG ökar kunskapen i industrin för ett mer effektivt och säkert arbete, såväl fysiskt som intellektuellt.

Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och certifierade. Allt från svetsning till arbete med varmluftspistol.

Bas U & Bas P

Kurstagare innehar kunskap om arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågor skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Öppettider

mån-fre 7-16

Telefon +46 (0)42 450 91 90
E-post info@tcenter.se

© 2018 - T-Center Sverige AB
Industrial Door Solutions